ನೇರದಾರಿ

ಈ ಜೀವನ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ,ಅಗಲಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರವರ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಳಿಯಲೇ ಬೇಕು.ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮೀಪ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು.ನಾವೀಗ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂದು ಬಲ್ಲವನು ಒಬ್ಬನೇ (ಅಲ್ಲಾಹ್)ಅವನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸರ್ವ ಪಾಲಕ.ಅವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆರಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ.ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊನೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಸುಗಮ ಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡಿಸಲಿ

 
>
 • ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ
  ಮುಆವಿಯಾ(ರ)ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿದರು: ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಆತನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. (ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್)
  ಸೂರಃ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 3:110
  ನೀವು (ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು) ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹೊರತರಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುವಿರಿ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆದೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನೀವು ದೂರವುಳಿಯುವಿರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವಿರಿ. ಗ್ರಂಥ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು (ಯಹೂದ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು) ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರೂ ಫಾಸಿಕೂನ್ (ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ).
  ಇಣುಕಿ ಹೋದವರು

  satyasandesha
  ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು
  ವೀಕ್ಷಣಾಗಾರರ ಸ್ಥಳ
  Locations of visitors to this page
  ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬರೆದದ್ದು
  ಸೊತ್ತ್ತ್ತು...
  Saturday, October 3, 2009
  ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವೂ
  ಪ್ರತೀ ದಿನವೂ
  ರಕ್ತ ಬೆವರಾಗಿಸಿ ದುಡಿದು
  ಇತರರಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿ
  ಹೋಗುವ ಸಂಪತ್ತು.
  posted by ASHRAF @ 7:01 AM   4 comments
  ನೆನಪು
  ಕೆಲವರು ಬದುಕಿದರೂ
  ಸತ್ತಂತಿರತ್ತಾರೆ.
  ಇನ್ನು ಕೆಲವರೂ
  ಸತ್ತರೂ ಬದುಕಿದಂತಿರುತ್ತಾರೆ
  ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ...’
  posted by ASHRAF @ 6:59 AM   1 comments
  ಮರಣ
  ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವೂ
  ಪ್ರತೀ ನಿಮಿಷವೂ
  ನೆರಳಿನಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ
  ಕಾವಲುಗಾರ.
  posted by ASHRAF @ 6:58 AM   0 comments
  ಸ್ವಾರ್ಥ
  Wednesday, September 30, 2009
  ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ
  ತನ್ನ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾ,
  ಯಾವ ಬಂಧುತ್ವಕ್ಕೂ,
  ಯಾರ ಭಾಂದವ್ಯ ವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ
  ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ
  ಕೊನೆಗೆ.. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸುಡುತ್ತಿರುವ
  ಬಹು ಕ್ರೂರವಾದ ಬೆಂಕೆ ಕಿಡಿ..
  posted by ASHRAF @ 9:16 PM   0 comments
  ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ
  ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ
  ಹೇಳಿದರೂ ಮುಗಿಯುವಂತಹುದೇ
  ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸಾಕಾಗುವಂತಹುದೇ
  ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಳೆಗಳಿದ್ದರೇನು?
  ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಯುಸ್ಸೊಂದಿರದಿದ್ದರೆ..’

  ಟಿ.ವಿ, ಪ್ರಿಜ್, ಎ.ಸಿ, ಹೀಗೆ
  ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ
  ಇಹದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭರದಿ
  ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪರದ
  ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ...

  ಈಗೆನಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಟಿ.ವಿ ಯೂ ಇಲ್ಲ
  ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ತಣಿಸಲು ಎ.ಸಿ ಯೂ ಇಲ್ಲ
  ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕ್ಷಣವೂ
  ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ನನ್ನ ಆಳುಕಾಳುಗಳೂ ಇಲ್ಲ

  ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಕತ್ತಲ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ
  ನಾನಿಂದು ಅಸಹಾಯಕ...
  ಹಾವು ಚೇಳಿ ನಂತಹಾ ಕ್ರೂರ ಜಂತುಗಳ
  ನಡುವೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ....,"
  posted by ASHRAF @ 9:08 PM   0 comments
  About Me

  Name: ASHRAF
  Home: India
  About Me: ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್
  See my complete profile
  Previous Post
  Archives
  ನಾ ಬರೆದದ್ದು
  Powered by

  BLOGGER

  Older Posts
  © 2005 ನೇರದಾರಿ Blogger Templates by Isnaini and Cool Cars Pictures