ನೇರದಾರಿ

ಈ ಜೀವನ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ,ಅಗಲಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರವರ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಳಿಯಲೇ ಬೇಕು.ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮೀಪ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು.ನಾವೀಗ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂದು ಬಲ್ಲವನು ಒಬ್ಬನೇ (ಅಲ್ಲಾಹ್)ಅವನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸರ್ವ ಪಾಲಕ.ಅವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆರಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ.ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊನೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಸುಗಮ ಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡಿಸಲಿ

 
>
 • ಹದೀಸ್ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ
  ಮುಆವಿಯಾ(ರ)ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿದರು: ಅಲ್ಲಾಹನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಆತನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. (ಬುಖಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್)
  ಸೂರಃ ಆಲು ಇಮ್ರಾನ್ 3:110
  ನೀವು (ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು) ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹೊರತರಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಸಮುದಾಯವಾಗಿರುವಿರಿ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಆದೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ನೀವು ದೂರವುಳಿಯುವಿರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುವಿರಿ. ಗ್ರಂಥ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು (ಯಹೂದ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು) ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರೂ ಫಾಸಿಕೂನ್ (ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ).
  ಇಣುಕಿ ಹೋದವರು

  satyasandesha
  ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು
  ವೀಕ್ಷಣಾಗಾರರ ಸ್ಥಳ
  Locations of visitors to this page
  ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬರೆದದ್ದು
  ಜೀವನ ಸರಾಗವಲ್ಲ.. .. .. .. .. ..
  Wednesday, September 23, 2009
  ಜೀವನ ಸರಾಗವಲ್ಲ ಪ್ರೀಯರೇ
  ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು
  ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ
  ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
  ಬರಿಗಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕು

  ದುಃಖ್ಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳೊಡನೆ
  ಏಳು ಬೀಳುಗಳೇನಕವಿದ್ದರೂ
  ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ
  ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು

  ಆಪ್ತರೆಂದು ನಂಬಿದವರು
  ಕತ್ತು ಕುಯ್ದಿರಬಹುದು
  ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನಿನ ಮೋಹದಿ
  ಹೃದಯ ಸೀಳಿರ ಬಹುದು

  ಸ್ವಾರ್ಥ ಕಪಟ ದ್ರೋಹಗಳು
  ನಿರಂತರವಾಗಿರಬಹುದು
  ಮದ ಮತ್ಸರದಿ ಎದೆ
  ಎದೆ ಬಗೆದಿರಬಹುದು

  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ..
  ಜೀವನ...ಇದು ಸುಮ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ

  ಪಸಲುಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
  ಹಾತೊರೆದು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ
  ಗದ್ದೆಯಿದು...

  ಕೊಯ್ಲುಗಳ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲಿ
  ಸವೆಸಬೇಕಾದ ಬದುಕಿದು.
  ಇಲಾಹನ ತೃಪ್ತಿ ಬಯಸಿ
  ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಜೀವನವಿದು.
  posted by ASHRAF @ 6:03 AM   0 comments
  About Me

  Name: ASHRAF
  Home: India
  About Me: ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್
  See my complete profile
  Previous Post
  Archives
  ನಾ ಬರೆದದ್ದು
  Powered by

  BLOGGER

  Older Posts
  © 2005 ನೇರದಾರಿ Blogger Templates by Isnaini and Cool Cars Pictures